Advertisement

Critical care

, Volume 3, Issue 2, pp 40–40 | Cite as

Vooral verpleegkundigen slachtoffer van geweld

Korte berichten
  • 112 Downloads

Abstract

Het zijn vooral de verpleegkundigen op wie de agressie zich richt in de Nederlandse ziekenhuizen. Van alle geweldsdelicten is bijna tweederde gericht tegen deze beroepsgroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations