Advertisement

Critical care

, Volume 3, Issue 1, pp 7–7 | Cite as

Verpleegkundigen wijken uit naar het buitenland

Korte berichten
  • 5 Downloads

Abstract

Een toenemend aantal verpleegkundigen vertrekt naar ziekenhuizen in het buitenland. De reden voor de toename is de krappe arbeidsmarkt in de Nederlandse ziekenhuizen.

Het bureau Interchange, dat verpleegkundigen werft voor Engeland, Zwitserland, Canada en Australië, heeft het afgelopen jaar tussen de veertig en vijftig procent meer aanmeldingen gekregen. Dit bureau kan de verpleegkundigen het beste plaatsen in het Verenigd Koninkrijk. In Australië en Canada zijn verpleegkundigen moeilijker te plaatsen omdat men daar hogere eisen stelt aan immigranten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations