Advertisement

Stimulus

, Volume 21, Issue 4, pp 208–209 | Cite as

Krachttraining door progressieve weerstandsoefeningen bij gehospitaliseerde ouderen: een voorbereidend onderzoek

  • Nancy K. Latham
  • Caroline Stratton
  • Maxine Ronald
Artikelen

samenvatting

Progressive resistance strength training in hospitalised older people: A preliminary investigation [New Zealand Journal of Physiotherapy 2001;29(2):41-8]

Abstract

Oudere patiënten verzwakken tijdens opname in het ziekenhuis en spierzwakte vergroot het risico van invaliditeit bij ouderen. Gezonde ouderen kunnen sterker worden wanneer zij deelnemen aan een geschikt trainingsprogramma met weerstand. Er zijn echter geen onderzoekingen waarin matige tot hoogintensieve progressieve weerstandstraining (pwt) is onderzocht bij gehospitaliseerde ouderen. Fase-één- en -twee-trials werden uitgevoerd om de veiligheid en haalbaarheid van pwt bij deze populatie na te gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Nancy K. Latham
    • 1
  • Caroline Stratton
  • Maxine Ronald
  1. 1.

Personalised recommendations