Advertisement

Stimulus

, Volume 21, Issue 3, pp 140–141 | Cite as

Idiopathische capsulitis adhesiva: een prospectief onderzoek naar de functionele resultaten van een conservatieve behandeling

  • Sean M. Griggs
  • Anthony Ahn
  • Andrew Green
Artikelen
  • 15 Downloads

Abstract

Idiopathic adhesive capsulitis. A prospective functional outcome study of nonoperative treatment [The Journal of Bone and Joint Surgery 2000;82-A(10):1398-407]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Sean M. Griggs
    • 1
  • Anthony Ahn
  • Andrew Green
  1. 1.

Personalised recommendations