Advertisement

Stimulus

, Volume 21, Issue 3, pp 136–138 | Cite as

Verbetering van het looppatroon bij unilaterale transfemorale amputaties door een gecombineerde psychologische en fysiotherapeutische behandeling

  • Catharina Sjödal
  • Gun-Britt Jarnlo
  • Bjö rn M. Persson
Artikelen
  • 69 Downloads

samenvatting

Gait improvement in unilateral transfemoral amputees by a combined psychological and physiotherapeutic treatment [Journal of Rehabilitation Medicine 2001;33:114-8]

Abstract

Een bewuste therapeutische benadering werd toegepast waarbij methoden uit de fysiotherapie en een psychologische perceptie werden gecombineerd bij het trainen van negen patiënten met een transfemorale amputatie gedurende tien maanden in een ‘outdoor’ setting. Alle patiënten waren hersteld van een trauma of tumor, hun gemiddelde leeftijd was 33 jaar en zij hadden langer dan achttien maanden een prothese gedragen. De methode was gericht op het integreren van de prothese in normale dagelijkse bewegingen en een verbeterde lichaamsperceptie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Catharina Sjödal
    • 1
  • Gun-Britt Jarnlo
  • Bjö rn M. Persson
  1. 1.

Personalised recommendations