Advertisement

Stimulus

, Volume 21, Issue 2, pp 76–80 | Cite as

Het effect van de stand van de knie en de heup op de heupextensie bij personen met en zonder rugklachten

  • Linda R. van Dillen
  • Mary Kate McDonnell
Artikelen
  • 29 Downloads

Verkorte weergave

Effect of knee and hip position on hip extension range of motion in individuals with and without low back pain [Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2000;30(6):307-16]

Abstract

Onderzoeksplan. Het onderzoeksplan bestond uit een opzet voor twee niet willekeurig samengestelde, gemengde groepen waarvan de ene groep met een intersubjectfactor en de andere groep met twee intrasubjectfactoren (knie en heupstand).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Linda R. van Dillen
    • 1
  • Mary Kate McDonnell
  1. 1.

Personalised recommendations