Advertisement

Stimulus

, Volume 21, Issue 1, pp 20–20 | Cite as

Spierprestatie bij een steekproef van de stedelijke populatie van mannen en vrouwen tussen de 40 en 79 jaar

  • Katharina Stibrant Sunnerhagen
  • Marita Hedberg
Artikelen
  • 17 Downloads

Abstract

Muscle performance in an urban population sample of 40- to 79-year old men and women [Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 2000;32(4):159-67]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Katharina Stibrant Sunnerhagen
    • 1
  • Marita Hedberg
  1. 1.

Personalised recommendations