Advertisement

Stimulus

, Volume 20, Issue 2, pp 117–119 | Cite as

Effecten van een orthopedisch hulpmiddel aan anterior zijde van de enkel/voet op de houdingsstabiliteit bij patiënten met een hemiplegie

  • Chiang-Ling Chen
  • Kwok-Tak Yeung
Artikelen
  • 45 Downloads

samenvatting

Anterior ankle-foot orthosis effects on postural stability in hemiplegic patients [Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1999;80(12):1587-92]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Chiang-Ling Chen
    • 1
  • Kwok-Tak Yeung
  1. 1.

Personalised recommendations