Stimulus

, Volume 20, Issue 2, pp 93–94 | Cite as

De actieve rugschool: profylactische aanpak voor lage-rugpijn

Een gerandomiseerd, gecontroleerde steekproef met een vervolgperiode van een jaar
  • Jan H. Lønn
  • Bredo Glomsrød
Artikelen
  • 22 Downloads

Abstract

Active back school: prophylactic management for low back pain. A randomized, controlled, 1 year follow-up study [Spine 1999;24(9):865-71]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Jan H. Lønn
    • 1
  • Bredo Glomsrød
  1. 1.

Personalised recommendations