Advertisement

Stimulus

, Volume 20, Issue 1, pp 55–56 | Cite as

Verlegging van het kapsel naar posterior en inferior ter behandeling van recidiverende, willekeurige posterior luxatie van de schouder

  • Bruno Fuchs
  • Bernhard Jost
  • Christian Gerber
Artikelen
  • 10 Downloads

samenvatting

Posterior-inferior capsular shift for the treatment of recurrent, voluntary posterior subluxation of the shoulder [The Journal of Bone and Joint Surgery 2000;82A(1):16-24]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Bruno Fuchs
    • 1
  • Bernhard Jost
  • Christian Gerber
  1. 1.

Personalised recommendations