Advertisement

Stimulus

, Volume 20, Issue 1, pp 39–41 | Cite as

Testeffecten van de vaardigheden bij het omgaan met een bal bij kinderen van vijf jaar oud met en zonder ontwikkelingsachterstand

  • A. K. Doty
  • I. R. McEwen,
Artikelen
  • 111 Downloads

semenvatting

Effects of testing context on ball skill performance in 5-year-old children with and without developmental delay [Physical Therapy 1999;79(9):818-26]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • A. K. Doty
    • 1
  • I. R. McEwen,
  1. 1.

Personalised recommendations