Advertisement

Stimulus

, 19:229 | Cite as

Een resultatenonderzoek van het chronische patellofemorale pijnsyndroom

Zeven jaar follow-up van patiënten in een gerandomiseerd vergelijkend effectonderzoek
  • Pekka Kannus
  • Antero Natri
Artikelen
  • 11 Downloads

Samenvatting

An outcome study of chronic patellofemoral pain syndrome [Journal of Bone and Joint Surgery 1999;81-A(3):355-63]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Pekka Kannus
    • 1
  • Antero Natri
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations