Advertisement

Stimulus

, 19:66 | Cite as

De ernst van sympathische reflexdystrofie van een van de bovenste extremiteiten uitgedrukt in een puntentotaal

 • H. M. Oerlemans
 • R. J. A. Goris
 • R. A. B. Oostendorp
Artikelen
 • 8 Downloads

Samenvatting

Doelstellingen. Het doel was vast te stellen met welke meetinstrumenten de ernst van de aandoening sympathische reflexdystrofie (srd) kan worden gemeten, het converteren van de resultaten van elk meetinstrument naar één puntentotaal en een hiervan afgeleide, samengestelde score ten aanzien van de ernst van de aandoening (‘impairment level sumscore’ [iss]) en het evalueren van de betrouwbaarheid en geldigheid van de iss, alsmede de mate waarin deze als responsief kan worden beschouwd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • H. M. Oerlemans
  • 1
 • R. J. A. Goris
  • 1
 • R. A. B. Oostendorp
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations