Advertisement

Stimulus

, 19:28 | Cite as

Cervicocefale proprioceptieve sensibiliteit, actieve cervicale bewegingsuitslagen en oculomotorische functie bij patiënten met een whiplash

  • Hannu V. Heikkilä
  • Britt-Inger Wenngren
Artikelen
  • 7 Downloads

Samenvatting

Doel. Het onderzoeken van de cervicocefale proprioceptieve sensibiliteit, de actieve cervicale bewegingsuitslagen en de oculomotorische functie bij patiënten met een whiplash.

Opzet. Een twee jaar durend overzicht van opeenvolgende patiënten die na een whiplash werden opgenomen op de afdeling spoedeisende hulp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Hannu V. Heikkilä
    • 1
  • Britt-Inger Wenngren
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations