Advertisement

Stimulus

, 19:19 | Cite as

Lichamelijke stoornissen en functionele beperkingen: een vergelijking van patiënten een jaar na een totale knieartroplastiek met gezonde controlepersonen

  • Marianne Walsh
  • Linda J. Woodhouse
Artikelen
  • 13 Downloads

Samenvatting

Achtergrond en doelstelling. Doel van dit onderzoek was het vergelijken van de lichamelijke stoornissen en functionele beperkingen bij patiënten met een totale knieartroplastiek (tka) met personen zonder gediagnostiseerde knie-aandoening (controlepersonen).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Marianne Walsh
    • 1
  • Linda J. Woodhouse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations