Advertisement

Stimulus

, Volume 18, Issue 3, pp 184–184 | Cite as

Cardiovasculaire en respiratoire veranderingen ten gevolge van mobiliserende laterale verglijding van de cervicale wervelkolom

  • B. Vicenzino
  • T. Cartwright
Artikelen
  • 9 Downloads

Samenvatting

Opheldering van de effecten van manueel-therapeutische behandeltechnieken verschaft inzicht in hun werkingsmechanismen. Verscheidene behandeltechnieken voor de cervicale wervelkolom blijken stelselmatig prikkeling van de sympathicus teweeg te brengen, zoals blijkt uit veranderingen in de sudomotorische en perifere vasomotorische functies. Om de mate en aard van dit door manipulatie teweeggebrachte sympatho-excitatoire effect vast te stellen, werden veranderingen in de cardiale en respiratoire functie onderzocht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • B. Vicenzino
    • 1
  • T. Cartwright
  1. 1.

Personalised recommendations