Advertisement

Stimulus

, Volume 18, Issue 3, pp 149–149 | Cite as

Functioneel bracen bij een afgescheurde achillespees

  • G. P. McComis
  • D. A. Nawoczenski
Artikelen
  • 13 Downloads

Samenvatting

Vijftien patiënten die een afgescheurde achillespees hadden opgelopen werden niet-operatief behandeld met behulp van een funcioneel bracing-programma en de klinische en functionele prestaties werden na een gemiddelde follow-up-duur van 31 maanden (uiteenlopend van 24 tot 45 maanden) beoordeeld. Er werd een controlegroep van vijftien personen die qua leeftijd en geslacht overeenkwamen geselecteerd om normatieve gegevens te verschaffen voor de vergelijking van de eventueel aangetoonde verschillen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • G. P. McComis
    • 1
  • D. A. Nawoczenski
  1. 1.

Personalised recommendations