Advertisement

Stimulus

, Volume 18, Issue 2, pp 79–81 | Cite as

Therapeutisch nut van aquaerobics voor patiënten met reumatoïde arthritis

  • Sandra Sanford Smith
  • Marilyn MacKay-Lyons
Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

V anuit de traditie denkt men dat aërobe inspanning de ziekteactiviteit bij mensen met reumatoïde arthritis (ra) verergert. Maar wanneer dergelijke oefeningen in water worden uitgevoerd kunnen ze de cardiovasculaire conditie verbeteren met minder herhaalde belasting van de aangedane gewrichten. Wij onderzochten de effecten van een aquaëroob oefenprogramma op de inspanningstolerantie en ziekteactiviteit bij patiënten met (ra).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • Sandra Sanford Smith
    • 1
  • Marilyn MacKay-Lyons
  1. 1.

Personalised recommendations