Advertisement

Stimulus

, Volume 18, Issue 1, pp 52–56 | Cite as

De effecten van aantal en frequentie van fysiotherapiebehandelingen op geselecteerde resultaten van behandeling bij patiënten met een reconstructie van de voorste kruisband

  • M. S. De Carlo
  • K. E. Sell
Article
  • 149 Downloads

Samenvatting

In de afgelopen tien jaar heeft de klinische behandeling van patiënten na een letsel aan de voorste kruisband (vkb) zich drastisch gewijzigd. In deze periode is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek met betrekking tot de knie met vkb–problemen uitgevoerd in klinieken en academische laboratoria. We hebben dat onderzoek bestudeerd, met speciale aandacht voor de postoperatieve resultaten na een vkb–reconstructie. Dit artikel bevat ook een discussie over de economische overwegingen van een optimaal herstel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • M. S. De Carlo
    • 1
  • K. E. Sell
  1. 1.

Personalised recommendations