Advertisement

Stimulus

, Volume 18, Issue 1, pp 21–23 | Cite as

Bewegingstherapie bij diabetes mellitus

  • Th. J. Doering
  • H. Schmidt
Article
  • 87 Downloads

Samenvatting

Bij de therapie voor diabetespatiënten krijgt de bewegingstherapie een steeds grotereplaats toebemeten. Uit een vierjarig onderzoek (1996) bij 897 Finse mannen van middelbare leeftijd bleek dat het diabetesrisico gehalveerd wordt door matig inspannende lichaamsoefeningen gedurende 40 minuten per week, in vergelijking met minder actieve proefpersonen van dezelfde leeftijd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • Th. J. Doering
  • H. Schmidt

There are no affiliations available

Personalised recommendations