Advertisement

Stimulus

, Volume 18, Issue 1, pp 4–7 | Cite as

Het gebruik van heupbeschermers op een afdeling voor demente patiënten

  • J. E. Buckler
  • T. L. Dutton
  • H. L. MacLeod
Article
  • 75 Downloads

Samenvatting

Heupfracturen als gevolg van een val vormen een groot probleem bij het oudere deel van onze bevolking. Ten gevolge van de vorm van seniele dementie die de ziekte van Alzheimer wordt genoemd, is de kans op vallen verhoogd en levert speciale problemen op bij conventionele methoden voor wat betreft het omgaan met dit risico. Op de afdeling voor demente patiënten van het ‘Queen Elizabeth ii Health Sciences Centre’ (Het centrum voor gezondheidswetenschappen ‘Koningin Elizabeth ii’), wordt ‘the Functional Reach Test’ (test voor het functionele bereik) gehanteerd voor een selecterende evaluatie ten aanzien van de kans op vallen in samenhang met het adviseren van middelen voor passieve heupbescherming.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • J. E. Buckler
    • 1
  • T. L. Dutton
  • H. L. MacLeod
  1. 1.

Personalised recommendations