Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 4, pp 238–241 | Cite as

Basisprincipes voor de opzet van ‘multicenter trials’

  • Mindy Lipson Aisen
  • Kimberley Schafer
Article
  • 18 Downloads

Samenvatting

Multicenter trials hebben als voordeel dat zij het aantal voor het onderzoek beschikbare proefpersonen uitbreiden. Het toegevoegde datapotentieel brengt echter ook nadelen met zich mee, zoals een grotere kans op variabiliteit in verzamelde gegevens en problemen met het protocol, en heeft ook wezenlijke financiële gevolgen. Het opzetten en uitvoeren van een multicenter trial is een complexe en tijdrovende onderneming.

‘multicenter trial multicenter trial onderzoek protocol, multicenter onderzoek tizanidine–onderzoek 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Mindy Lipson Aisen
    • 1
  • Kimberley Schafer
  1. 1.

Personalised recommendations