Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 3, pp 202–202 | Cite as

Voorkeursactivering van de vastus medialis obliquus, vastus lateralis, en heupadductoren tijdens isometrische oefeningen bij vrouwen

  • Dianne Zakaria
  • Karen L. Harburn
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

De vastus medialis (vm) wordt gezien als de belangrijkste spier voor de knie–extensie en patellaire stabiliteit en als de enige spier die direct en actief laterale beweging van de patella tegengaat. In gevorderde gevallen van het patellofemorale pijnsyndroom blijkt de vm inderdaad tijdens de laatste graden knie–extensie minder actief te zijn dan de vastus lateralis (vl), en dit kan samenhangen met een gebrekkig neuromusculair mechanisme.

heupadductoren isometrische oefening, vrouwen musculus vastus lateralis & medialis spierfunctie vrouwen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Dianne Zakaria
    • 1
  • Karen L. Harburn
  1. 1.

Personalised recommendations