Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 3, pp 191–192 | Cite as

Dysfunctie van het sacro–iliacale gewricht en het therapieresistente pijnsyndroom van de lage rug

  • P. E. Greenman
Article

Samenvatting

Het sacro–iliacale gewricht als oorzaak van het lumbosacrale pijnsyndroom blijft een punt van discussie. Uit anatomisch en biomechanisch onderzoek blijkt dat er in de sacroiliacale gewrichten gedurende het hele leven enige beweeglijkheid is, waarbij het gaat om een zeer geringe rotatie en translatie.

sacro–iliacale dysfunctie therapieresistent lage–rugpijn dysfunctie sacro–iliacale (si) gewricht therapieresistent pijnsyndroom 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • P. E. Greenman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations