Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 3, pp 181–183 | Cite as

De handfuncties bij te vroeg geboren kinderen behorend tot een lage risicogroep: de relatie tussen handfuncties en controle over de spierkracht

  • Y. Plantinga
  • J. Perdock
  • L. de Groot
Article
  • 27 Downloads

Samenvatting

Sommige te vroeg geboren kinderen hebben een afwijkend evenwicht in de kracht van verschillende spiergroepen, hetgeen vaak tot uiting komt in een houding van hyperextensie in de romp en schouders. Zelfs indien er geen duidelijke pathologie aanwezig is zal deze hyperextensie de latere handfunctie kunnen beïnvloeden. In dit onderzoek hebben de auteurs een groep bestaande uit 51 gezonde kinderen onderzocht op de leeftijd van 39 weken: 32 van deze kinderen zijn te vroeg geboren (zij zijn voor dit onderzoek voor leeftijd gecorrigeerd) en 19 kinderen zijn op tijd geboren.

handfunctie handfunctie kinderen controle spierkracht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Y. Plantinga
    • 1
  • J. Perdock
  • L. de Groot
  1. 1.

Personalised recommendations