Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 3, pp 161–165 | Cite as

Wetenschappelijke toepassing van medische basisprincipes ten aanzien van sport bij acute lage–rugaandoeningen

  • Stanley J. Bigos
  • Greg E. Davis
Article

Samenvatting

De instantie voor het beleid van de gezondheidszorg en de commissie voor onderzoeksrichtlijnen ten aanzien van de lage rug hebben goede grondbeginselen voor de medische zorg in de sport in het leven geroepen ten aanzien van de meest voorkomende en duurste problemen van het spierbewegingsapparaat door zich te richten op de primaire voorbeelden van activiteiten die beperkingen van het spierbewegingsapparaat als gevolg hebben. Drieëntwintig deskundigen en zeven internationale specialisten leidden een onderzoek van meer dan 10.000 samenvattingen en evaluatie van meer dan 4600 artikelen.

acupunctuur bij rugpijn en sport acute rugpijn bedrust bij rugpijn biofeedback bij rugpijn acute lage–rugpijn lumbaalcorset bij rugpijn bij rugpijn manipulatie medicatie bij rugpijn ruggordels bij rugpijn rugschool bij lage–rugpijn sport tens bij rugpijn tractie bij rugpijn 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Stanley J. Bigos
    • 1
  • Greg E. Davis
  1. 1.

Personalised recommendations