Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 3, pp 152–155 | Cite as

Het nagaan van zwakte van de intrinsieke handspieren via wederzijdse weerstandtests

  • Ralph Buschbacher
Article
  • 34 Downloads

Samenvatting

Prospectief onderzoek onder 217 patiënten ter bepaling van de sensitiviteit en specificiteit van de standaard handmatige testmethode en van een nieuwe methode – confrontional testing (testen via wederzijdse weerstand) genoemd – ten behoeve van het opsporen van zwakte van de intrinsieke handspieren. Er werd van elektrodiagnostische tests gebruikgemaakt om eventuele neurologische stoornissen op te sporen en om de manuele testmethoden te controleren. De standaard manuele tests van de door de N.

handspieren musculus abductor digiti minimi musculus abductor pollicic longus & brevis nervus medianus nervus ulnaris hand neurologie spierzwakte, hand spierversterking weerstandstest, handfunctie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Ralph Buschbacher
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations