Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 2, pp 135–137 | Cite as

De thoracale discusprolaps. Een diagnostische uitdaging

  • A. Wilke
  • J. Orth
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

De thoracale discusprolaps komt zelden voor. Het belangrijkste symptoom in de beginfase is aspecifieke pijn, pas later ontstaan sensorische en motorische uitvalsverschijnselen. Wanneer de diagnose gesteld kan worden, heeft 90% van de patiënten compressieverschijnselen van het ruggenmerg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • A. Wilke
    • 1
  • J. Orth
  1. 1.

Personalised recommendations