Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 2, pp 126–127 | Cite as

Gedragseffecten van whiplash-letsel

  • M. Gargan
  • G. Bannister
  • Chr. Main
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Ongeveer één op de twintig personen heeft al eens een trauma aan de nek ondervonden als gevolg van een kop-staart-botsing in het wegverkeer. Ongeveer 40% van de patiënten die zo’n ’whiplash’-letsel hebben gehad blijft gedurende langere tijd klachten houden, en 10% is na zo’n ongeval niet langer in staat te werken. Symptomen die twee jaar na het ongeval nog steeds aanwezig zijn, hebben de neiging om daarna ook niet meer te verdwijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M. Gargan
    • 1
  • G. Bannister
  • Chr. Main
  1. 1.

Personalised recommendations