Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 2, pp 105–108 | Cite as

Waarom wordt acute rugpijn chronisch?

  • Malcolm I. V. Jayson
Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

Chronische rugpijn is niet hetzelfde als acute rugpijn die langer blijft bestaan. In veel gevallen lijken vasculaire schade en centrale neurologische veranderingen essentiële pathogene mechanismen te zijn. Bewijs uit epidemiologisch, pathologisch, klinisch, psychologisch en neurofysiologisch onderzoek wordt nader bekeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Malcolm I. V. Jayson
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations