Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 2, pp 80–81 | Cite as

Het Maine-onderzoek naar de lumbale wervelkolom (deel 3) Resultaten na één jaar operatieveen niet-operatieve behandeling van lumbale stenose

  • Steven J. Atlas
  • Richard A. Deyo
Article
  • 14 Downloads

Samenvatting

Een prospectieve cohort-studie van patiënten met stenose van de lumbale wervelkolom uit de praktijken van orthopedische chirurgen en neurochirurgen in geheel Maine.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Steven J. Atlas
    • 1
  • Richard A. Deyo
  1. 1.

Personalised recommendations