Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 1, pp 11–17 | Cite as

Sympathische reflexdystrofie en pijnfunctiestoornis in de onderste extremiteit

  • Thomas N. Lindenfeld
  • Bernard R. Bach
Article
  • 40 Downloads

Samenvatting

De meeste orthopedische chirurgen hebben ervaring met het behandelen van patiënten met sterke bewegingsbeperkingen van de knie. Anderen hebben patiënten behandeld met een beperking als gevolg van sympathisch onderhouden pijn ’ dat wil zeggen sympathische reflexdystrofie. Beide aandoeningen kunnen problemen geven bij de behandeling. Indien sympathisch onderhouden pijn en ernstige contracturen zich gelijktijdig voordoen in de knie, worden de problemen met betrekking tot diagnose en behandeling nog groter.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Thomas N. Lindenfeld
    • 1
  • Bernard R. Bach
  1. 1.

Personalised recommendations