Advertisement

Stimulus

, Volume 15, Issue 4, pp 213–215 | Cite as

Weersveranderingen en pijn: de invloed van het lokale klimaat op pijnklachten bij chronische patiënten

  • Robert N. Jamison
  • Karen O. Anderson
Article
  • 18 Downloads

Samenvatting

Patiënten met chronische pijn vermelden vaak dat hun pijn wordt beïnvloed door weersveranderingen. In eerder onderzoek is een verband tussen pijnvermelding en het weer beschreven. Maar er is geen onderzoek gedaan naar de invloed van het weer op pijn bij patiënten die in verschillende klimaatregio's wonen.

chronische pijn klimaat chronische pijn chronische pijn weersverandering chronische pijn 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Robert N. Jamison
    • 1
  • Karen O. Anderson
  1. 1.

Personalised recommendations