Advertisement

Stimulus

, Volume 15, Issue 4, pp 188–190 | Cite as

Lage-rugschool: instructie of oefening? ’ Een controversieel onderwerp

  • Hamilton Hall
  • Nortin M. Hadler
Article
  • 26 Downloads

Samenvatting

Er zijn weinig therapieën die het natuurlijk verloop van lage-rugpijn definitief veranderen ten aanzien van herstel als het ziektebeeld eenmaal aanwezig is, noch zijn er recidieven door te voorkomen. Varianten van de lage-rugschool, met instructieve benaderingen, worden steeds populairder maar de effectiviteit ervan blijft controversieel.

rugschool chronische pijn instructie rugschool rugschool lage-rugpijn medicalisering rugpijn rugschool oefenen rugschool pijn rugschool rugschool therapie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Hamilton Hall
    • 1
  • Nortin M. Hadler
  1. 1.

Personalised recommendations