Advertisement

Stimulus

, Volume 15, Issue 4, pp 186–186 | Cite as

Achteruitlopen op een lopende band bij drie verschillende hellingshoeken: een elektromyografische en kinematische analyse

  • Daniel J. Cipriani
  • Charles W. Armstrong
  • Shannon Gaul
Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Achteruitlopen op een lopende band is een veelvuldig toegepast middel in de klinische revalidatie van de onderste extremiteit. Het doel van dit onderzoek was om de aanpassingen te evalueren die in de cyclus van het looppatroon worden teweeggebracht door achteruit te lopen op een lopende band met een helling van 0%, 5% en 10%.

analyse kinematische analyse looppatroon emg kinematica lopen looppatroon lopende band revalidatie onderste extremiteit revalidatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Daniel J. Cipriani
    • 1
  • Charles W. Armstrong
  • Shannon Gaul
  1. 1.

Personalised recommendations