Advertisement

Stimulus

, Volume 15, Issue 1, pp 68–68 | Cite as

Het effect van therapie met dansante oefeningen op het cardiorespiratore uithoudingsvermogen, de psychische conditie en de algemene gezondheidstoestand van patiënten met reumatoïde arthritis

  • Luc Noreau
  • Huguette Martineau
Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

Van patiënten met reumatoïde arthritis (ra) is bekend dat hun cardiorespiratore systeem beperkt functioneert en dat hun lichamelijk uithoudingsvermogen gering is. In verschillende studies is aangetoond dat door aërobe oefentherapie achteruitgang in de fysieke conditie van patiënten met ra wordt tegengegaan zonder dat nadelige effecten gezien worden op de verschillende gewrichten en de algemene gezondheidstoestand.

reumatoïde arthritis cardiorespiratore systeem therapeutisch dansen reumatoïde arthritis uithoudingsvermogen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Luc Noreau
    • 1
  • Huguette Martineau
  1. 1.

Personalised recommendations