Advertisement

Stimulus

, Volume 15, Issue 1, pp 6–6 | Cite as

Conservatieve behandeling van acute lage-rugpijn

  • Radisav Stankovic
  • Olof Johnell
Article
  • 13 Downloads

Samenvatting

Vergelijking van de behandelmethode van acute lage-rugpijn volgens McKenzie met patiënteneducatie in een mini-rugschool na vijf jaar; de resultaten na één jaar zijn eerder gepubliceerd.

acute lage-rugpijn rugschool McKenzie patiënteducatie rugpijn 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Radisav Stankovic
    • 1
  • Olof Johnell
  1. 1.

Personalised recommendations