Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 361–361 | Cite as

Visuele beoordeling van het voettype en de relatie van voettype tot letsel aan de onderste extremiteit

  • Laurie K. Dahle
  • Michael Mueller
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was ten eerste het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor het classificeren van voettype via visuele waarneming en ten tweede het bepalen van een relatie tussen voettype en optredende kniepijn of enkelverstuikingen.

voeten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Laurie K. Dahle
    • 1
  • Michael Mueller
  1. 1.

Personalised recommendations