Stimulus

, Volume 12, Issue 3, pp 300–312 | Cite as

Effecten van flexie- en extensieoefeningen voor de wervelkolom op lage-rug-klachten en de beweeglijkheid van de wervelkolom bij patiënten met chronische lage-rugpijn,

  • Ibrahim Magdy Elnaggar
  • Margareta Nordin
Article
  • 44 Downloads

Samenvatting

Geschat wordt dat vijfentwintig tot vijftig procent van alle patiënten die door de fysiotherapeut worden behandeld lage-rugklachten heeft. Het doel van het hier gepresenteerde onderzoek was de effecten na te gaan van twee soorten oefeningen: flexie-oefeningen voor de wervelkolom (groep 1) en extensie-oefeningen voor de wervelkolom (groep 2). De afhankelijke variabelen waren de ernst van de lage- rugpijn en de beweeglijkheid van de thoracolumbale wervelkolom bij patiënten met chronische lage- rugklachten van mechanische oorsprong.

lage-rugpijn wervelkolom oefentherapie chronisch pijn thoracolumbale wervelkolom lage-rugpijn wervelkolom 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Ibrahim Magdy Elnaggar
    • 1
  • Margareta Nordin
  1. 1.

Personalised recommendations