Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 3, pp 272–277 | Cite as

Een diepgaand onderzoek naar langdurig gebruik van transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS)

Implicaties voor klinische toepassing
  • M. I. Johnson
  • C. H. Ashton
  • J. W. Thompson
Article

Samenvatting

Dit diepgaande onderzoek richtte zich op de relaties tussen patiënt-, stimulator- en uitkomstvariabelen van een groot aantal chronische pijnpatiënten, bij wie tens langdurig was toegepast: 179 patiënten vulden een tens-vragenlijst in, met als onderdelen de leeftijd, geslacht, oorzaak en lokalisatie van de pijn en het tens- behandelregiem. Van deze 179 patiënten bezochten er 107 onze onderzoeks- afdeling voor evaluatie van de elektrische karakteristieken van de tens tijdens de zelf toegepaste behandeling.

pijnbestrijding tens tens 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • M. I. Johnson
    • 1
  • C. H. Ashton
  • J. W. Thompson
  1. 1.

Personalised recommendations