Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 3, pp 223–223 | Cite as

Leeftijdsgebonden veranderingen in de annulus fibrosus van mensalijke intervertebrale disci

  • Sol Bernick
  • J M. Walker
  • W. J. Paule
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Dit onderzoek richtte zich op de leeftijdsgebonden veranderingen in de annulus fibrosus van de lumbale intervertebrale disci van de mens in de leeftijd tussen 21–83 jaar. De annuluslamellen bij mensen jonger dan veertig jaar, bestonden uit schuingerichte collagene vezels, die in een veervormige rangschikking waren geplaatst. Deze vezels werden intens argyrofiel na impregnering met zilvernitraat. De vezels en omringende materie kleurden lichtroze na blootstelling aan de periodiek-zuur-Schiff (pas)- reactie en blauw bij het alciaan- blauw-complex.

annulus fibrosus discus 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Sol Bernick
    • 1
  • J M. Walker
  • W. J. Paule
  1. 1.

Personalised recommendations