Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 2, pp 87–87 | Cite as

Ultrastructuur van het menselijke interspinale ligament en het ligamentum flavum: een vooronderzoek

  • L. -H. Yahia
  • S. Garzon
Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

De ultrastructuur van het ligamentum flavum (lf) en de interspinale ligamenten (il), bij vier patiënten die werden geopereerd wegens een wervelfractuur (controlegroep) en bij vijf patiënten die werden geopereerd wegens een hernia nuclei pulposi (hnp) werd onderzocht.

ligamenten wervelkolom ligamenten wervelkolom 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • L. -H. Yahia
    • 1
  • S. Garzon
  1. 1.

Personalised recommendations