Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 1, pp 56–58 | Cite as

Looptraining met behulp van de tredmolen na een femurhalsfractuur

  • Patricia A. Baker
  • Owen M. Evans
  • Christina Lee
Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Het resultaat van de revalidatie via twee verschillende methoden van looptraining werd onderzocht bij 40 oudere vrouwelijke patiënten die een femurhalsfractuur hadden ondergaan. Twintig patiënten in een controlegroep kregen de conventionele looptraining, twintig andere patiënten deden mee in een experimentele groep waarin de looptraining met behulp van een tredmolen werd gegeven. Het resultaat van de revalidatie werd gedefinieerd door tijd-ruimtelijke parameters van het looppatroon en door het niveau van de mobiliteit van de patiënt (aan huis gebonden, beperkt of onbeperkt). Tevens werden de spierkracht en de bewegingsuitslag in de onderste extremiteit gemeten.

femurhalsfractuur fractuur femurhals looptraining tredmolen na femurhalsfractuur revalidatie tredmolen looptraining 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Patricia A. Baker
    • 1
  • Owen M. Evans
  • Christina Lee
  1. 1.

Personalised recommendations