Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 1, pp 26–27 | Cite as

Schouderpijn bij hemiplegiepatiënten ’ de rol van training

  • Rajeswari Kumar
  • Jeffrey Metter
Article
  • 29 Downloads

Samenvatting

Oefenen vormt het meest belangrijke onderdeel van de therapie bij hemiplegiepatiënten, met als doel het herstel van de fysieke onafhankelijkheid. Er kunnen verschillende soorten oefeningen worden aangeboden. Passieve bewegingsuitslagen in een gewricht worden uitgevoerd wanneer er geen actieve beweging mogelijk is; dit ter voorkoming van gewrichtscontracturen. Wanneer de patiënt weer enige actieve-bewegingscontrole heeft, kan men overgaan op actieve en geassisteerd-actieve oefeningen.

cerebrovasculair accident (cva) hemiplegie passieve oefentherapie hemiplegie schouder 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Rajeswari Kumar
    • 1
  • Jeffrey Metter
  1. 1.

Personalised recommendations