Advertisement

Netherlands journal of psychology

, Volume 60, Issue 4, pp 70–70 | Cite as

Redactioneel

Redactioneel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Zestig jaar geleden begon het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, na een valse start voor de Tweede Wereldoorlog, met het publiceren van artikelen op het gebied van de psychologie en haar grensgebieden. In 1945 betekende dat nog slecht papier en artikelen waarin de filosofische en medische achtergrond van de psychologie nog doorklonk. Langzamerhand verbeterde de papiersituatie en kreeg het tijdschrift de blauwe kaft die het de bijnaam het het ‘blauwe tijdschrift’ opleverde. Ook al publiceren we nu met een veel mooiere, groene kaft, je hoort nog steeds wel die naam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations