Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 5, pp 255–256 | Cite as

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Samenvatting

19 september Studiemiddag Uitgeverij de Tijdstroom. Thema: De kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties: richtlijnen voor onbevangenheid. Plaats: Felix Meritis, Amsterdam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations