Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 3, pp 142–145 | Cite as

The good enough couple. Internationaal congres. Leuven, 1 en 2 juni 2006

  • Herman Delpeut
Gehoord
  • 37 Downloads

Samenvatting

Aanleiding voor dit congres was het emeritaat van Alfons Vansteenwegen, hoogleraar in familiale en seksuologische studies in Leuven. Hij heeft een lange lijst publicaties op zijn naam.

Literatuur

  1. Migerode, L., & Bussel, J. Van (red.) (2006). Als liefde alleen niet volstaat. Over hulp aan koppels. Liber Amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. A. Vansteenwegen. Leuven: Lannoo Campus.Google Scholar
  2. Willi, J. (1999). Duurzame liefde. Hoe samen groeien in een partnerrelatie. Tielt: Lannoo.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Herman Delpeut
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations