Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 32, Issue 6, pp 283–286 | Cite as

Onder ons gezegd en gezwegen. Uitdaging en moeilijkheden in het therapeutische contact. Studiedag VVCEPC. Leuven, 12 mei 2006

 • Carleen Römer
 • Han Kuipers
Gehoord
 • 41 Downloads

Samenvatting

De titel van dit congres intrigeerde ons en omdat we beiden opleiden in de cliëntgerichte psychotherapie en waardering hebben voor de verdiensten en het enthousiasme van onze collega’s van de Vlaamse vereniging van cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en counseling (VVCEPC) reisden we af naar Leuven. De uitdagingen en moeilijkheden van de therapeutische interactie, alles wat daarin gezegd en gezwegen wordt, wat er zich toont in het contact en wat ontbreekt, waren het thema van deze dag.

Literatuur

 1. Bowlby, J(1969). Attachment and loss, Vol I: Attachment. Londen: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.Google Scholar
 2. Buber, M. (2003). Ik en Jij. Utrecht: Erven Bijleveld.Google Scholar
 3. Elliott, R., Watson, J.C., Goldman, R.N., & Greenberg, L.S.(2003). Learning emotion-focused therapy. The process-experientila approach to change. Washington DC: American Psychological Association.Google Scholar
 4. Mearns, D., & Cooper, M. (2005). Working at relational depth in counselling and psychotherapy. Londen: Sage Publications.Google Scholar
 5. Safran, J.D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: The Guilford Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Carleen Römer
  • 1
 • Han Kuipers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations