Advertisement

Inleiding

  • Eliane Collumbien
Inleiding

Samenvatting

Begin maart kregen wij het droevige bericht dat Leo Tijhuis overleden is. Hij was sinds de instelling ervan lid van onze redactieraad en veel lezers zullen hem gekend hebben als opleider of als collega. Velen zullen ook zijn recente artikel (maart 2005) en recensie (maart 2006) hebben gelezen, waarin hij getuigde van de impact van zijn fatale ziekte op zijn professionele en persoonlijke bestaan. Hij wilde met deze geschriften bijdragen aan de herwaardering van de existentiële dimensie in de psychotherapie.

Literatuur

  1. Trijsburg, R.W., Lietaer, G., Dekeyser, M., & Colijn, S. (2005). Psychotherapie-integratie in Nederland en Vlaanderen: bevindingen uit een enquête-onderzoek. In R.W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer (red.), Handboek integratieve psychotherapie (I. 1.1, pp. 1-25). Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Eliane Collumbien
    • 1
  1. 1.   

Personalised recommendations