Advertisement

Mia Leijssen en Nele Stinckens (red.) (2004). Wijsheid in gesprekstherapie. Leuven: Universitaire pers. 362 pp., € 37,–

  • Hans Swildens
Gelezen
  • 31 Downloads

Samenvatting

Dit liber amicorum voor Germain Lietaer oogt kloek: ruim 350 bladzijden dik, gebonden en met een hard kaft. De titel en de vormgeving van het kaft roepen associaties op met esoterische uitgeverijen en die associaties verdwijnen maar gedeeltelijk bij het inzien van de inhoudsopgave. Die vermeldt twintig bijdragen en een grote diversiteit aan onderwerpen. Het een en ander wordt wat geforceerd in het keurslijf van wijsheidsdimensies gepresenteerd. Wijsheid blijkt meer dan een speelse titel alleen, want een serieus grondmotto door het boek heen, wat in het inleidende hoofdstuk door de beide redacteuren ook uiteengezet en gemotiveerd wordt.

Literatuur

  1. Finke, J. (1985). Verstehen und Einsicht in der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie. Zeitschrift für personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie, 4, 327-337.Google Scholar
  2. Finke, J. (1994). Empathie und Interaktion. Stuttgart/New York: Thieme Verlag.Google Scholar
  3. Herman, J.L. (1992). Trauma and recovery. New York: Basic Books.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Hans Swildens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations